Concurs online cu premii: "Aruncarea pietrei in lac"

Regulament concurs

REGULAMENT CONCURS: ARUNCAREA PIETREI IN LAC


Prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Concursului initiat de catre Organizator. Participantii la acest Concurs sunt persoanele fizice inregistrate in platforma www.jobshub.ro cu cont de User Candidat care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul Concursului cu premii “ARUNCAREA PIETREI IN LAC” (denumita în cele ce urmeaza „Concurs”) este FIDODAVA SRL, avand sediul social în Mun. Bucuresti, Sector 2, Soseaua Colentina nr. 434, Cam. 1, avand numarul de ordine la Registrul Comertului J40/10562/27.08.2015, cod fiscal 34938915, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 10400, denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2 Prin simpla participare la Concurs, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

1.3 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe blogul afiliat site-ului jobsHUB: http://blog.jobshub.ro/Category/3

SECTIUNEA 2- LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

2.1 Campania este organizata si se va desfasura online, prin cont si CV in platforma de recrutare www.jobshub.ro si prin corespondenta electronica, cu Regulament Concurs publicat pe blog in sectiunea Concursuri si cu campanii de promovare derulate in conturile de social media ale josbHUB, si anume:

https://www.linkedin.com/company/jobshub/?viewAsMember=true

https://www.facebook.com/www.jobshub.ro/

http://blog.jobshub.ro/

SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1 Concursul va fi organizat in perioada 20 – 31 ianuarie 2020, cu jurizare si nominalizare a trei castigatori anuntati in data de 15 februarie 2021, ora 9:00.

Dupa incetarea Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la aceasta.

SECTIUNEA 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE SI MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Conditii de eligibilitate. La aceasta Concurs poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, si care va fi denumita „Participantul”:

1)  A implinit varsta de 18 ani; 

2)  Are cont activ de User Candidat in jobsHUB.ro;

3) Si-a construit CV-ul in platforma de recrutare online www.jobshub.ro, complet si corect din punct de vedere gramatical. Un CV complet in platforma, indiferent de limba aleasa pentru completare (engleza sau romana), presupune atat completarea campurilor de date de contact, educatie, competente, departamente si orase vizate, considerate drept campuri esentiale, cat si in cadrul fiecarei experiente profesionale in parte, daca este cazul, detalierea activitatilor profesionale principale.

4) Trimite feedback-ul sau privind experienta sa de creare cont si CV in platforma jobsHUB, in scris, ca email pe adresa oameni@jobshub.ro sau prin formularul de contact din site. Sunt considerate ca fiind eligibile:

  • feedback-urile trimise in scris catre oameni@jobshub.ro sau formularul de contact din site, in perioada 20 – 31 ianuarie 2021;
  • feedback-urile detaliate privind: experienta sa in crearea contului de User si / sau / experienta cu platforma in crearea CV-ului si/sau modul in care i se pare CV-ul creat in platforma;
  •  feedback-urile care, indiferent de continutul lor pozitiv sau negativ, sunt scrise intr-un limbaj civilizat, fara injurii sau limbaj licentios.

4.2 Un participant are dreptul sa castige un singur premiu, prin evaluarea calitatii feedback-ului primit si strict conditionat de intrunirea celor 4 criterii de eligibiliate enumerate mai sus.

4.3 Calitatea feedback-ului primit este masurata de catre Juriul Concursului (echipa de customer service a Fidodava SRL) prin puncte, astfel:

  • Se ofera de la 1 la 5 puncte fiecarui Participant pentru feefback detaliat privind experienta sa de creare cont de User Candidat in platforma (informatiile necesare pentru creare User se gasesc usor si intuitiv in site; toate link-urile din site sunt functionale – de ex. Politica de confidentialitate, Termeni si conditii; pasii de creare User: creare cont cu adresa de email, validare adresa de email, sunt usor de parcurs si complet functionali; paginile din site se incarca rapid);
  • Se ofera de la 1 la 10 puncte fiecarui Participant pentru feefback detaliat privind experienta sa de creare CV in platforma (timp alocat completarii; gradul de complexitate al formularului de CV completat; nivelul de intelegere al notiunilor folosite in formularul de CV; informatiile necesare pentru construire CV se gasesc usor si intuitiv in site; gradul de dificultate in completarea CV-ului folosing Copy – Paste, campurile de tip lista sau calendar, etc);
  • Se ofera de la 1 la 5 puncte fiecarui Participant pentru feefback detaliat privind impresia creata de CV-ul construit prin platforma (structura CV, aspect, facilitati oferite in utilizarea lui ulterioara).

4.4 Vor fi desemnati castigatori participantii care au intrunit cele mai multe puncte primite pe calitatea feedback-ului lor. Premiile I, II si III vor fi acordate in functie de numarul de puncte obtinute in Concurs, in ordine descrescatoare.

SECTIUNEA 5 – MECANISMUL SI PREMIILE CONCURSULUI

5.1 Premiile Concursului sunt:

Premiul I: 1 (unu) joc de societate Lex Games: „CV Pocket”, 1 (una) carte: „Mintea Zen, mintea incepatorului” – Shunryu Suzuki si 1 (una) sacosa din bumbac 100% netratat, cu mesaj ecologist „Un’ te duci tu codrule?”,  creata de Atelierul de panza (proiect al ONG-ului Viitor Plus).

Premiul II: 2 (doua) masti de protectie reutilizabile, din bumbac colorat, create de Atelierul de panza (proiect al ONG-ului Viitor Plus) si 1 carte (una): „IKIGAI – Secrete japoneze pentru o viata lunga si fericita”- Hector Garcia (Kirai) si Francesc Miralles

Premiul III: 2 (doua) masti de protectie reutilizabile, din bumbac colorat, create de Atelierul de panza (proiect al ONG-ului Viitor Plus) si 1 (una) carte: „50 exercitii ca sa gandesti mereu pozitiv”- Philippe Auriol, Marie-Odile Vervisch.

5.2 Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunea 4.1 sunt automat inscrise in Concurs pentru castigarea unuia dintre premiile oferite.

5.3 Anuntarea castigatorilor Concursului se va face in data de 15 februarie 2020, ora 9:00, pe blogul http://blog.jobshub.ro si in paginile sociale jobshub.ro

5.4 Castigatorii vor fi contactati printr-un email si un mesaj privat (SMS) pe telefonul inscris in CV, in perioada 15 – 19 februarie 2020, de maximum 3 ori, in scopul informarii finalitatii concursului si stabilirii modalitatii de intrare in posesie a premiilor. Dupa validarea adreselor de corespondenta, premiile vor fi trimise celor trei castigatori prin firma de curierat, cu confirmare de primie, la adresele mentionate de catre acestia.

5.5 Premiile oferite in Concurs nu pot fi inlocuite cu alte bunuri ori servicii.

5.6 Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.Pentru cele trei categorii premii oferite, nici Organizatorul si nici castigatorii nu sunt sub incidenta de plata a nici unei taxe sau impozit aferent contravalorii premiilor oferite, in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 7 - LITIGII

7. Acest concurs este unul ideatic, de exprimare a experientelor subiective ale Participantilor. Acumularea de puncte in acest Concurs este conditionata de intrunirea criteriilor de eligibilitate enumerate in sectiunea 4 si este strict dependenta de abilitatile "soft" ale Participantilor (abilitati de comunicare, prezentare, creativitate, etc). Eventualele reclamatii, contestatii in scris si / sau litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila in urmatoarele 30 de zile de la finalizarea Concursului. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA 8 - SUSPENDAREA/INCETAREA CONCURSULUI

8 Concursul va putea fi suspendat ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

SECTIUNEA 9 - CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 În scopul organizarii acestui Concurs, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), FIDODAVA SRL prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

9.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 9.1 sunt: numele, prenumele, datele de contact, adresa de corespondenta si elementele din CV (educatie, experienta) asa cum si le-a inregistrat Userul Candidat in platforma de recrutare online www.jobshub.ro. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie asa cum nici crearea Userului in platforma de recrutare online nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Concurs sau al castigarii premiilor.

9.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole.

9.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Concursului, precum si ulterior in vederea indeplinirii scopului de recrutare online a platformei jobsHUB.ro, cu deplina respectare a Termenilor si conditiilor site-ului, respectiv a Politicii de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal: https://www.jobshub.ro/Register/TermsAndConditions si https://www.jobshub.ro/Register/PrivacyPolicy.

9.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul FIDODAVA SRL din Bucuresti, Sos. Colentina nr. 434, Parter, Cam. 1, Sector 2 sau prin email: dataprotection@jobshub.ro.

9.7 Informatiile actualizate cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre FIDODAVA SRL sunt disponibile permanent pe www.jobshub.ro,  in sectiunea Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal, publicata pe site aici: https://www.jobshub.ro/Register/PrivacyPolicy.

9.8 Prin crearea contului de User Candidat in platforma www.jobshub.ro si participarea la Concurs, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre FIDODAVA SRL, astfel cum sunt prevazute in prezentul document si cum sunt detaliate pe site la sectiunea Politica de confidentialitate. Crearea oricarui cont de User in platforma se poate face doar cu acceptul in prealabil a Politicii de protectie a datelor cu caracter personal (parte a Politicii de confidentialitate).

Va uram mult succes in acest concurs si speram sa faceti cat mai multe valuri!