Tombola cu premii pentru Userii candidati

REGULAMENT TOMBOLA “CV COMPLET IN JOBSHUB.RO”

Prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a tombolei initiate de catre Organizator. Participantii la aceasta tombola sunt persoanele fizice inregistrate in platforma jobshub.ro cu cont de User Candidat care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul Tombolei cu premii “CV COMPLET IN JOBSHUB.RO” (denumita in cele ce urmeaza „Tombola”) este FIDODAVA SRL, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Sector 2, Soseaua Colentina nr. 434, Cam. 1, avand numarul de ordine la Registrul Comertului J40/10562/27.08.2015, cod fiscal 34938915., inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 10400, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2 Prin simpla participare la tombola, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

1.3 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul http://blog.jobshub.ro/Post/2020/5/18/tombola-cu-premii-pentru-userii-candidati

SECTIUNEA 2- LOCUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI

2.1 Campania este organizata si se va desfasura online, in platforma de recrutare www.jobshub.ro, cu Regulament Tombola publicat pe http://blog.jobshub.ro/Post/2020/5/18/tombola-cu-premii-pentru-userii-candidati si cu campanii de promovare derulate in conturile de social media ale josbHUB, si anume:

https://www.linkedin.com/company/jobshub/?viewAsMember=true

https://www.facebook.com/www.jobshub.ro/

http://blog.jobshub.ro/

SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

3.1 Tombola va fi organizata in perioada 18 – 30 mai 2020, cu extragere automata castigatori in data de 31 mai 2020, ora 13:00.

Dupa incetarea Tombolei, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la aceasta.

SECTIUNEA 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Conditii de eligibilitate. La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, si care va fi denumita participantul:

a) Are cont activ de User Candidat in jobsHUB.ro;

b) A implinit varsta de 18 ani;

c) Si-a construit in perioada 18-30 mai 2020 CV-ul in platforma de recrutare online www.jobshub.ro complet si corect din punct de vedere gramatical. Un CV complet in platforma, indiferent de limba aleasa pentru completare (engleza sau romana), presupune atat completarea campurilor de date de contact, educatie, competente, departamente si orase vizate, considerate drept campuri esentiale, cat si in cadrul fiecarei experiente profesionale in parte, acolo unde este cazul, sunt detaliate activitatile profesionale principale.

4.2 Un participant are dreptul sa castige un singur premiu, prin tragere la sorti automata si strict conditionat de intrunirea criteriilor de eligibiliate enumerate mai sus.

SECTIUNEA 5 – MECANISMUL SI PREMIILE TOMBOLEI

5.1 Premiile Tombolei sunt:

Premiul I: 1 (unu) joc de societate Lex Games: „CV Pocket” si 1 (una) carte: „50 exercitii ca sa gandesti mereu pozitiv”- Philippe Auriol, Marie-Odile Vervisch.

Premiul II: 1 carte (una): „ Cum Sa-Ti (Re)Lansezi Cariera” - Dale Carnegie si 1 carte (una): „50 exercitii ca sa gandesti mereu pozitiv”- Philippe Auriol, Marie-Odile Vervisch

5.2 Toate persoanele care si-au creat un cont User Candidat in platforma jobshub.ro si care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunea 4 sunt automat inscrise in Tombola pentru castigarea unuia dintre cele doua premii oferite.

5.3 Extragerea castigatorilor Tombolei se va face electronic, in data de 31 mai 2020, ora 13:00. Vor fi "extrasi" automat doi castigatori si o rezerva. 

5.4 Castigatorii vor fi contactati printr-un mesaj privat (WhatsApp si / sau SMS) pe telefonul sau adresa de email inscrise in CV-ul creat in platforma in perioada 2 – 5 mai 2020, de maximum 2 ori in perioada mentionata.

Dupa validarea adreselor de corespondenta, premiile vor fi trimise celor doi castigatori prin firma de curierat, la adresele mentionate de catre acestia.

5.5 Premiile oferite in Tombola nu pot fi inlocuite cu alte bunuri ori servicii.

5.6 Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.Pentru cele doua premii oferite, nici Organizatorul si nici castigatorii nu sunt sub incidenta de plata nici unei taxe sau impozit aferent contravalorii premiilor oferite, in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 7 - LITIGII

7 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA 8 - SUSPENDAREA/INCETAREA TOMBOLEI

8 Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

SECTIUNEA 9 - CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 In scopul organizarii acestei Tombole, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), FIDODAVA SRL prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți in cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

9.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 9.1 sunt: numele, prenumele, datele de contact, adresa de corespondenta si elementele din CV (educatie, experienta) asa cum si le-a inregistrat Userul Candidat. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie asa cum nici crearea Userului in platforma de recrutare online nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Tombola sau al castigarii premiilor.

9.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole.

9.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii scopului de recrutare online a platformei jobsHUB.ro, cu deplina respectare a Termenilor si conditiilor site-ului, respectiv a Politicii de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal: https://www.jobshub.ro/Register/TermsAndConditions si https://www.jobshub.ro/Register/PrivacyPolicy.

9.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul FIDODAVA SRL din Bucuresti, Sos. Colentina nr. 434, Parter, Cam. 1, Sector 2 sau prin email: dataprotection@jobshub.ro.

9.7 Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre FIDODAVA SRL sunt disponibile permanent pe www.jobshub.ro,  sectiunea Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal: https://www.jobshub.ro/Register/PrivacyPolicy.

9.8 Prin crearea contului de User Candidat in platforma www.jobshub.ro si participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre FIDODAVA SRL, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.